Småland-Blekinge-Halland arbetar för Interreg-programmens framtid

 

En av de stora frågorna och orosmolnen inför EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027 är framtiden för Interreg och de gränsöverskridande programmen över havsgränser, såsom södra Östersjöprogrammet och Öresund-Kattegat-Skagerrak. I veckan gjordes en kraftsamling där medlemmar lämnade över synpunkter till svenske Europaparlamentarikern Aleksander Gabelic som sitter i utskottet för regional utveckling (REGI).

Det är Europarlamentet och rådet som beslutar om förordningen som styr framtida Interreg. EU-kommissionens presenterade förslag till förordning i maj tidigare i år. Europaparlamentet har påbörjat behandlingen av förslaget och i REGI som är ansvarigt utskott tar man just nu fram de ändringar man vill se. Småland-Blekinge-Halland har därför lämnar över våra synpunkter kring kommande regelverk. Denna typ av inspel är efterfrågad från Europaparlamentariker, då det är i deras intressen att lägga fram förslag som gynnar Europas medborgare.

Samtidigt pågår ett arbete i Sverige där Näringsdepartementet har haft EU-kommissionens förslag ute på remiss. Svaren spelar in till den ståndpunkt som Sverige kommer driva i rådet. Det är bl.a. dessa remissvar som vi nu lämnat över till Europarlamentariker Gabelic.

Detta är ett gott exempel på hur vi genom att verka samordnat både nationellt och europeiskt, ökar chanserna att våra perspektiv tas med i framtida förordningar så att vi kan fortsätta avancera den utveckling som pågår idag.