Småland-Blekinge-Halland – Långt över EU:s sysselsättningsmål

Småland-Blekinge-Halland klarar EU:s sysselsättningsmål med råge visar statistik från EU-kommissionens generaldirektorat för officiell statistik, Eurostat. I en europeisk kontext har svenska regioner en stark arbetsmarknad men även i jämförelse med andra svenska regioner ligger Småland-Blekinge-Halland bra till på listan.

 

Stark arbetsmarknad i en europeisk kontext

I Eurostats statistik över sysselsättningsgrad inom EU sticker Sverige generellt ut som ett medlemsland med en hög sysselsättningsgrad. Genom en jämförelse av NUTS2 regioner (EU-kommissionens benämning på mellanstora regioner) kan vi få en bild av sysselsättningsgraden mellan regionerna i EU. Observera att våra regioner tillhör olika konstellationer av NUTS2 regioner i Sverige, se rutan till höger. Statistiken visar att med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på cirka 82 % ligger vi bland de regionerna med högst sysselsättningsgrad inom EU. Det kan jämföras med den entreprenörsrika, industri- och innovationstunga regionen Stuttgart i delstaten Baden-Württemberg som har en sysselsättningsgrad på 82,1 %.  

Även om vi har en arbetslöshet och i vissa fall svårigheter att matcha arbetskraftsutbud med rätt kompetenser, bekräftar vår höga sysselsättningsgrad vikten av gränsöverskridande samarbeten för att nyttja varandras kompetenser. Mer information om tillgänglig data och en interaktiv karta över sysselsättningsgraden i EU hittar ni här.