Småland Blekinge South Sweden

Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är kontaktlänken mellan regionen och Bryssel. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor. I detta ingår att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskapen om hur de kan nyttjas på hemmaplan. Utöver att bevaka och informera, bistår kontoret till de kompetenshöjande åtgärder om Europeiska unionen som redan pågår i regionen.

Huvudmän för Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings län, Region Blekinge och Regionförbundet Södra Småland. Därtill är Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola med i samarbetet.