SmålandBlekinge värd för ERRIN Health Working Group

 

Den 15 januari stod SmålandBlekinge värd för ett möte inom ERRIN-nätverket med fokus på hälsofrågor. Mötet var mycket lyckat. Trettioen personer från regioner över hela Europa hade föranmält sig, men dubbelt så många kom till mötet! Landstinget i Kalmar och Jönköpings län deltog under namnet SmålandBlekinge. Flera regioner har anmält intresse för samverkan i synnerhet med koppling till projektet Integrated Life som presenterades. En plan för arbetsgruppen lades upp med fokus på eventet Active Ageing som kommer att äga rum i Bryssel den 9-10 mars.

Full åhörarsal


Ann-Sofie Togner från Kalmar
 
Göran Henriks från Jönköping