Småländska aktörer väckte intresse under nätverket “Innovative Small and Medium Sized Cities” workshopdagar i Bryssel, 18-19 maj

Som Brysselkontoret tipsat om under våren, anordnade nätverket Innovative Small and Medium Sized Cities (SMC) den 18-19 maj en workshop på temat ”getting the most out of the new programming period” med deltagare från EU-kommissionen, städer, regioner och universitet från Nord- och Västeuropa. Totalt deltog ett 60-tal personer, däribland deltagare från Växjö och Kalmar.

Kontext – vad är SMC och vad gör SMC-nätverket?

SMC-nätverket består av regionala Brysselkontor vars regioner delar liknande demografiska egenskaper, så som många mindre- till medelstora städer och omfattande landsbygd. SMC fokuserar på fördelarna med att vara mindre regioner/städer och skapar samverkansytor för erfarenhetsutbyten och projektutveckling mellan nätverkets städer och regioner. Småland-Blekinge-Halland deltar i nätverket tillsammans med Cities of Northern Netherlands, Thüringen, North Sweden, Pays de la Loire, och Turku-South West Finland.

SMC-nätverket anordnar årligen match-making-dagar med s.k. cityteams – ett koncept som prövades för första gången 2019. Ett cityteam ska bestå av mellan 2 – 5 personer och kan bestå av representanter från kommun, region, lärosäten, kluster, företag m.fl. Syftet med evenemangen i Bryssel är att nätverka med andra städer för framtida erfarenhetsutbyten, få goda exempel och/eller gå vidare med gemensamma projekt.

I årets workshop formade Växjö Kommun med projektet DIACCESS, Digital acceleration for medium size sustainable cities och Linnéuniversitets Internet of Things (IoT) lab for SME, ett City Team från Småland-Blekinge-Halland.

Workshoppen

Årets upplaga av SMC-workhoppen anordnades som en ”lunch till lunch”-konferens den 18-19 maj. Externa talare under den inledande dagen var den belgiska staden Leuvens borgmästare Mohamed Ridouani, Anthony Zacharzewski från NetZeroCities, Eddy Hartog – enhetschef på EU-kommissionens Generaldirektorat CONNECT, Elena Višnar Malinovská – enhetschef på EU-kommissionens Generaldirektorat CLIMA, samt Pia Laurila – handläggare på EU-kommissionens Generaldirektorat REGIO.

På kvällen den 18:e maj bjöd Thüringens regionala representation i Bryssel in deltagarna till en reception där Småland-Blekinge-Halland bjöd gästerna på smakupplevelser från våra regioner. Bordet med den småländska ostkakan blev en särskilt pulserande samlingpunkt där deltagarna kunde utbyta projektidéer och kontakter med varandra.

Workshoppens andra dag tillägnades parallella workshops som huvudsakligen fokuserade på projektutvecklingsidéer och presentationer av olika regionala projekt, samt information om betydelsen av nätverk och tips på hur man kan utveckla europeiska projekt.

Från Småland-Blekinge-Halland deltog Linnéuniversitetets IoT-labb och Växjö Kommuns projekt Diaccess i ett eget ”City Team”, som båda höll en varsin presentation med stort intresse från resten av deltagarna. En lärdom som framgick i diskussionerna var att just mindre städer kan utgöra bra experimentmiljöer för att testa idéer och skapa testbäddar som senare kan skalas upp till större städer och regioner. Just småskaligheten kan vara en stark möjliggörare.

Några dagar efter konferensen återkopplade Brysselkontoret till deltagarna från Växjö/Kalmars City Team, Valdete Hashani, Andréa Swedenborg och Fredrik Ahlgren, för att höra mer om deras erfarenheter, upplevelser och reflektioner från workshopen i Bryssel.

Hur var det att komma till Bryssel och få möjligheten att delta i ett sånt här evenemang?

”Det var jätteroligt och väldigt intressant. Just för mig var det helt rätt forum och nätverk att delta i och det var mycket inspirerande”, svarade Valdete Hashani som arbetar som samverkansrådgivare vid Linnéuniversitetet. Både Andréa som arbetar som projektledare för DIACCESS på Växjö kommun och Fredrik Ahlgren, universitetslektor på Linnéuniversitetet nämnde besöket som en positiv upplevelse. De hade tidigare inte varit med i den här typen av sammanhang och hade därför inga särskilda förväntningar inför evenemanget, men nämner att besöket var mycket trevligt och positivt.

Vad var mest lärorikt under konferensen?

”Det mest lärorika under konferensen var att lyssna till allas erfarenheter. Personligen var erfarenheterna från norra Sverige mycket spännande eftersom vi har liknande utmaningar gällande energiförsörjning och digitalisering. Det var även givande att få höra om större EU-projekt inom exempelvis öppen data. Det var saker jag inte hade koll på och visste inte att det fanns”, förklarade Fredrik. Valdete var inne på samma spår ”Det görs så mycket på olika håll, massa spännande nätverk och människor. Det finns många bra arbeten och goda exempel att hämta från de mindre och medelstora städerna”. Valdete nämnde även hur konferensen hjälpt henne att inse: ”Vilken kraft det finns i EU sammanhang om man väljer att använda den kraften och det finns mycket potential samt stöd att få för att utvecklas”.

Hur tror ni att ert deltagande i konferensen kommer att påverka ert framtida arbete?

Alla tre håller med om att deltagandet lett till större kontaktytor och kontaktnät, vilket kommer hjälpa dem i deras framtida arbeta. ”Jag tror på dialogerna som skapas här, där vi kan prata med varandra och lättare samverka med varandra. Den här typen av arrangemang behövs för att få till samverkan, både nationellt och i ett europeiskt perspektiv”, förklara Andréa. Fredrik nämner även att han kommer ta med sig en större förståelse för hur komplex EU sfären är inom exempelvis projekt.

Vad tar ni med er från konferensen?

Från konferensen tog alla tre med sig mycket inspiration samt nyttan av att få ta del av andra perspektiv. ”Framför allt workshop-delarna, entusiasmen från Leuven, hur mycket som händer hos Turku, att få en övergripande bild över vad som händer hos andra”, är det som Andréa pekar ut. Fredrik nämner att det är av stort värde att få träffas i den här typen av evenemang men nämner också nya perspektiv som han kommer ta med sig: ”Tidigare har vi skrivit en del ansökningar, men inte sett det från det perspektivet som jag nu fått uppleva”.

När arrangeras nästa SMC-workshop?

SMC-nätverkets workshop-dagar är ett årligen återkommande evenemang som anordnades för första gången 2019. Om ni blivit inspirerade av denna redogörelse kan ni redan nu förbereda er på att bidra till nästkommande upplaga. Mer information om det kommer under våren 2023.

Till dess kan ni ställa frågor till Brysselkontorets Sandra Jansson och Martin Broberg.