Småländskt initiativ kan bli en av EU:s fem ”lighthouse demonstratorer”!

Den 25 januari lämnades Smart Housing Smålands ansökan, ALIWE, in som svar på Horisont Europas utlysning om att bli en av fem New European Bauhaus ”lighthouse demonstrators” för hur en omställning till ett hållbart samhälle och livsmiljöer kan se ut. ALIWE står för ”Attractive Living in Innovative and Inclusive Wood Environments” och bygger på kraften i de satsningar, strategier och samarbeten inom träbyggande i hela landet. I projektet vill man både visa upp exempel på befintliga boendemiljöer, t.ex. i Växjö, men även framida initativ där Bymässa 2030 i Kronoberg är det exempel som man lyfter.

Engagemanget i Småland för New European Bauhaus väcktes direkt när initiativet lanserades av EU-kommissionen för ca. ett år sedan och det var naturligt att Smart Housing Småland skulle leda samordningen. Under projektframtagandet breddades geografin till att även inkludera norrländska träbyggnadsaktörer. Själva projektframtagandet har därför skett tillsammans med parter från samhälle, industri och akademi (länsstyrelser och Regioner i Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Västerbotten, kommunerna Växjö, Skellefteå och Umeå, träbyggnadsindustrin via organisationerna TMF (Trä- & möbelföretagen) och Träbyggnadskansliet, intresseorganisationerna Trästad Sverige och Smart City Sweden samt akademierna Linnéuniversitet, Luleå Tekniska Universitet, RISE och Träinnovationsklustret Skellefteå).

Projektet hoppas kunna dra i gång redan i slutet av 2022 och skulle om det får klartecken pågå under två och ett halvt år. Besked om genomförande väntas tredje kvartalet 2022.

Följ länken för mer information:

https://smarthousing.nu/ansokan-till-att-bli-a-lighthouse-demonstrator-ar-inskickad/