Smart Housing Småland blir partner till New European Bauhaus

Sedan Ursula von der leyen lanserade initiativet om ett nytt Europeiskt Bauhaus (NEB) september 2020 har intresset i Småland Blekinge Halland varit stort. Inte minst i Småland där det finns stor kompetens inom området hållbart byggande. Smart Housing Småland som innovationsmiljö för hållbart byggande i trä och glas har sedan flera år varit engagerade på den europeiska arenan och blev därmed en självklar ledare för den regionala mobiliseringen kring ett Småländskt NEB-engagemang. Efter ett halvårs målmedvetet och intensivt arbete var det givetvis ett glädjande besked att Smart Houing Småland nu blir officiell partner till det nya Europeiska Bauhaus-initiativet. Den 14 september väntas EU-kommissionen presentera mer detaljer kring NEB:s genomförande, inklusive det finansiella ramverket. Partnerskapet bör ge stärkta förutsättningarna att nyttja de möjligheter som då presenteras.

Bakgrund NEB och Smart Housing Smålands engagemang

New European Bauhaus är ett initiativ från EU-kommissionen som EU-ordföranden Ursula von der Leyen presenterade september 2020. New European Bauhaus initiativet förbinder ”The European Green Deal” med våra livsmiljöer och syftar till att i den byggda miljön kombinera hållbarhet och en inkluderande framtid som är vacker både för våra ögon och sinnen.

Initiativet ska utföras i tre faser: design, implementering och spridning. Den första delen är just avslutad och handlade om att inkludera olika kreativa resurser och forma processen. Den andra fasen startar i september 2021 och fokuserar på implementering och olika pilotprojekt. Under våren har Smart Housing Småland redan arbetet med att arrangera samtal med avseende på New European Bauhaus och deltagit i co-design aktiviteter, med avsikt att utvecklas till att agera som pilotprojekt i New European Bauhaus. Under 2023 påbörjas den tredje och sista fasen då även projekten måste vara avslutade.