Smart specialisering får allt högre prioritering inom EU

Smart specialisering syftar till att ta fram prioriterade områden där man som region/land kan anses ha en så kallad komparativ fördel. Smart specialisering går i led med EU:s prioriteringar och återfinns som en del av Europa 2020 under flaggskeppsinitiativet ”Innovationsunionen”. Genom att regioner och medlemsländer fokuserar på de områden där man har bra förutsättningar i förhållande till andra regioner (i form av exempelvis resurser och kunskap) och möjlighet att bli konkurrenskraftig, ska investeringarna inom innovation, forskning och humankapital på det valda området öka. På detta sätt anses smart specialisering vara drivkraften för ekonomisk tillväxt i Europa. 
 
Att smart specialisering är något som blir allt viktigare märktes under ERRIN:s nätverksmöte för smart specialisering som hölls den 16:e mars. Fokus för smarta specialiseringsstrategier(S3) har nu övergått till att beröra utvecklingen och implementeringen av strategierna, medan tidigare diskussioner snarare rörde upplägget och utformningen av dem. I och med detta har man tagit fram en guide för S3 som ska underlätta implementeringen hos regioner och medlemsländer, och den färdiga versionen kommer att lanseras i slutet av april.   
 
Vidare framkom det på mötet att EU:s institutioner diskuterar huruvida det borde vara obligatoriskt med strategier för smart specialisering. Oavsett om EU väljer att faktiskt implementera smarta specialiseringsstrategier för medlemsländerna och dess regioner visar diskussionen återigen på den ökande prioriteringen för S3 och gör det ännu mer angeläget för Småland-Blekinge att aktivt överväga och diskutera frågan. För närvarande arbetar man i Småland-Blekinge med att se över vilka möjligheter som finns kring att samarbeta över regiongränserna. 
 
För regioner som arbetar med energifrågor kan det vara bra att känna till att det nyligen skapades en smart specialiseringsplattform enbart för energi; S3P energy. Förutom att se vad andra regioner arbetar med och hitta möjliga samarbetspartners nämner Gergana Miladinova från DG REGIO att man söker regioner som är intresserade av att delta i energiprojekt, med möjligheten att positionera sin region som en framstående energiregion inom EU.   
 
Första och andra juni kommer EU-kommissionen även att hålla konferensen ”SMART REGIONS conference-driving smart spec inv in priority areas for EU growth” där det antingen finns chans att själv visa upp sin regions strategier och projekt, eller att delta i konferensen som åhörare och därmed få möjligheten att se hur andra regioner arbetar.