SMF utlysningar under våren 2016

Vi har tidigare skrivit om möjligheten för SMF att få EU-medel tilldelade med hjälp av SMF-instrumentet inom Horizon 2020, som är EU:s störta program inom innovation och forskning. Kort beskrivet går SMF-instrumentet ut på att små-och medelstora företag kan ansöka om EU-medel som motsvarar ca 70 % (50 000 EUR) av hela projektkostnaden i startfasen, där man utforskar och bedömer den tekniska genomförbarheten och den kommersiella potentialen hos en innovation som ett företag vill satsa på (fas 1). Ett annat alternativ för ett SMF som tagit sig förbi den första fasen i sitt projekt, är att söka EU-medel med syfte att utveckla sina innovationer eller för att få stöd för sina demonstrationskostnader av exempelvis en ny produkt (fas 2).  EU-medlen kan för detta ändamål variera mellan 500,000 EUR till 2,5 miljoner EUR eller motsvara 70 % av den totala kostnaden för projektet. Förutom ansökan om EU-medel kan man med SMF-instrumentet även få gratis coaching inom företagande. För mer information om SMF-instrumentet, Läs vidare på kommissionens  hemsida.
 
Aktuella utlysningar för SMF-instrumentet under år 2016 är inom följande områden. 
Stöd till innovativa SMF inom området hälsovård och bioteknik: Fas 1 deadline 07/09-16, fas 2 deadline 15/6-16
 
Stöd till innovativa och konkurrenskraftiga SMF inom området jordbruk, skogsbruk samt SMF inom den biobaserade-sektorn: Fas 1 deadline 09/11-16, fas 2 deadline 13/10-16
För mer information om SMF utlysningarna under år 2016 var god läs vidare här.