Snart kan din plånbok bli digital och giltig i hela Europa!

Nyligen antogs en ny lag som möjliggör europeiska digitala e-identitetsplånböcker, med syftet att säkerställa tillförlitlig och säker elektronisk identifiering och autentisering för individer och företag i hela EU. Lagen har tillkommit på uppmaning av Europeiska rådet (medlemsstaternas stats- och regeringschefer) om att kommissionen skulle föreslå en utveckling av ett unionsomfattande ramverk för säker offentlig elektronisk identifiering, inklusive interoperabla elektroniska underskrifter. Detta för att människor ska kunna ha kontroll över sin identitet och uppgifter på nätet, samt få tillgång till privata, offentliga och gränsöverskridande digitala tjänster. Det som ska samlas i e-identitetsplånboken är ID-kort, körkort, bankkonton och examensbevis.

Enligt den nya lagen är det fördelaktigt att underlätta spridningen och användningen av europeiska digitala identitetsplånböcker genom att integrera dem i ekosystemet av befintliga offentliga och privata digitala tjänster på nationell, regional eller lokal nivå. Eftersom detta kan komma att beröra offentliga tjänster och användas på regional nivå inom en snar framtid, kan det vara bra för regionerna att redan nu känna till att detta är på gång. För att uppnå målet med spridningen och användningen av de digitala plånböckerna, bör medlemsstaterna kunna föreskriva rättsliga och organisatoriska åtgärder för att öka flexibiliteten för tillhandahållare av europeiska digitala identitetsplånböcker och tillåta ytterligare funktioner i de europeiska digitala identitetsplånböckerna utöver vad som fastställs i förordningen. Senast 2026 ska medlemsstaterna kostnadsfritt erbjuda de digitala plånböckerna, vilka ska erkännas i hela Europeiska unionen. Användningen av plånboken ska vara frivillig och medlemsstaterna ska även tillhandahålla kostnadsfria valideringsmekanismer för att granska giltigheten. Förordningen, alltså den nya lagen, om de digitala plånböckerna, träder i kraft 20 dagar efter att den har publicerats i EU:s officiella tidning inom de närmaste veckorna.

Klicka här för att läsa mer om den nya lagen!