Staden i fokus under EU Green Week 2018

Den 21-25 maj 2018 äger EU Green Week rum och i år är temat ”Green Cities for a Greener Futures”. Som en del av programmet kommer partnerevent arrangeras runt om i Europa. De som är intresserade av att arrangera ett partnerevent uppmuntras registrera detta senast 28 februari 2018. EU Green Week kan vara ett tillfälle att genom ett partnerevent på hemmaplan uppmärksamma spännande initiativ som pågår i våra städer i Småland-Blekinge-Halland.

Partnereventen syftar till att skapa ett bredare engagemang och de är därför öppna för olika typer av organisationer. Det finns inte heller några givna ramar för hur ett partnerevent genomförs, men som exempel nämns seminarium, guidade turer och visningar, utbildning och utställningar. Det kan till och med vara del av ett evenemang som ni redan har inplanerat. Fördelen med anordna ett evenemang som en del av EU Green Week är att det då kommer finnas med på den officiella hemsida och kan nyttja logga och marknadsföringsmaterial. Några partnerevent kommer väljas ut och ges särskild uppmärksamhet under veckan, vilket verkligen kan ge spridning för det som görs i Småland-Blekinge-Halland. Utförlig information om vad det innebär att arrangera partnerevent kan ni läsa om här.

Förumom partnerevent på hemmaplan består EU Green Week även av en högnivåkonferens i Bryssel den 22-24 maj och det kommer sättas fokus på vad som är på gång inom policyområden som luftkvalité, ljudnivå, natur och biologisk mångfald, avfall, samt vattenförvaltning. Program för aktiviteter i Bryssel är ännu inte publicerat, men tidigare år har det arrangerats seminarium, workshops och utställningar. Vi återkommer så snart vi har mer information om detta.