Styrgruppskonferens i Bryssel

Efter två års Covid-uppehåll är det nästa vecka åter dags för SBHSS årliga styrgruppskonferens i Bryssel. Vi har en heldag med presentationer av aktuella ämnen som påverkar Småland-Blekinge-Halland. Denna gång kommer vi att fördjupa oss i:

  • Flernivåstyrets roll och finansieringen framöver i EU-samarbetet
  • Digitaliseringens påverkan på oss och Sveriges beredskap
  • Europeisk energiomställning på regional nivå
  • Kompetensförsörjningen vid sidan av europeiska socialfonden
  • Reflektioner från den svenska EU-ambassadören Torbjörn Haak och EU-parlamentarikern Jörgen Warborn

Konferensen avslutas med en halvdag för vårt styrgruppsmöte.

Nedan kan du läsa mer om program.

Får den regionala nivån följa med på EU:s färd?

Under konferensen kommer vi få inblick i hur EU-arbetet utvecklas, men vad betyder det för det regionala engagemanget? Vilka konsekvenser får kriget i Ukraina? Åt vilket håll blåser finansieringsvindarna? Hur påverkas flernivåstyresprinciper? Sven Kastö, Brysselkontorets chef, presenterar det vi bör ha beakta under SBHSS styrguppskonferens.

En påtaglig digital revolution, lite i skymundan

Sedan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen 2019 annonserade den gröna och digitala revolutionen, har fler än 200 lagförslag lagts fram. Att detta fått följder på det gröna området står klart, men hur påverkas vi egentligen av det som sker på det digitala området och hur ligger det till med ansvarsfrågan i Sverige? Petra Kortelainen, senior advisor på Åbos EU-kontor berättar om hur de arbetar med att ta fram en digital kompass för att bättre hantera den snabba utvecklingen.

Regioner på tårna för energiomställningen

Energifrågan är ett hett ämne på EU-arean: 3% av det offentliga fastighetsbeståndet ska renoveras per år, biodrivmedlens roll är omdebatterad och taxonomins påverkan på utvecklingen av framtida energikällor  är några exempel. Pieter Faber, kontorschef för norra Nederländernas EU-kontor, berättar hur staden Groningen med omnejd arbetar med att förbereda sig för ett samhälle som bygger på flera energikällor och producenter – och hur det påverkar stadsplaneringen.

Strukturfonder och flernivåstyre

Den nya programperioden har knappt inletts förrän vi tvingas tänka igenom hur våra uppdrag ska finansieras framöver. På bordet ligger nya finansieringssätt som påverkar inställningen till strukturfonderna och till och med grunden för tanken med flernivåstyret. Francesco Molica, Director for Cohesion Policy vid Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), redogör för organisationens arbete med frågan.

Kompetensförsörjningens roll i omställningstider

Kompetensförsörjning har länge varit en viktig fråga för den svenska lokala och regionala nivån och naturligtvis för våra lärosäten. Europeiska Socialfonden har spelat en stor roll för arbetsmarknadsinsatser. Med smarta specialiseringsstratregier på plats förväntas ett annat mer specialistbetonat behov av kompetensförsörjning öka, vilket kräver ett ökat samspel mellan region och akademi. Sophia Eriksson-Waterschoot, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning, berättar om hur kommissionen agerar och ser på framtidens behoven.

En svensk EU-parlamentarikers perspektiv

Med en tongivande roll i EU-parlamentet i frågor som rör handel, transport, AI och med en fot i den halländska myllan, redogör Jörgen Warborn (M) för sin syn på  förutsättningarna för sakområdena, parlamentetsarbetet i allmänhet och EU:s utveckling framöver.

Var står och vart går EU?

Samtidigt som EU upplever tydliga externa hot, har större enighet än tidigare uppvisats i EU-samarbetet och frågor som tidigare legat i frysboxen har plötsligt tinats upp. Taktpinnen för förändringar drivs av flera, och kanske allra mest av Frankrikes president Macron, men vad är det för idéer som ligger på bordet och vad kan vi förvänta oss av EU-samarbetet framöver? Torbjörn Haak, ambassadör vid den svenska EU-representationen  och bördig från Småland, förklarar vilken kontext Sverige och EU-samarbetet har att förhålla sig till.