Styrgruppsmöte och omvärldsbevakning

För första gången sedan 2010 hölls inte det traditionsenliga styrgruppsmötet i Bryssel. Det blev ett intressant online-möte istället. Brysselkontoret gick igenom förslagen till EU:s långtidsbudget (MFF) och återhämtningspaket och pekade ut de viktigaste punkterna för SBHSS. Eftersom några punkter kräver ett snabbt agerande från Sverige sida för att regionerna inte ska missa några EU-medel, bedömde styrgruppsmötet att det var av största vikt att alla regioner var aktiva på regionalt politiskt forum denna vecka, men att Region Kronoberg skulle ta fram och framföra några av ”våra” perspektiv.

Bland många andra punkter redovisades Brysselkontorets omvärldsbevakning. Den finner ni på vår hemsida– härmed ryker Camilla Läckberg som sommarens hängmatteläsning ?