Svereg-konferensen 2015

Mellan den 25-26 mars deltog 160 deltagare på Svereg-konferensen i Bryssel. Temat för konferensen var ”Europas utmaningar kan inte vänta” – Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Syftet var att ge aktörer på den lokala och regionala nivån en möjlighet att samlas och diskutera hur deras verksamheter berörs av ”nystarten” av EU, i och med att 2014 innebar såväl en ny mandatperiod för Europaparlamentet och EU-kommissionen som starten på en ny programperiod inom unionen.

Konferensen samordnades av Småland-Blekinge tillsammans med de övriga svenska regionkontoren i Bryssel samt Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor. Från Småland-Blekinge deltog sju huvudmän. Under första dagen var det ett samlat evenemang med flera intressanta talare och som avslutades med en paneldebatt mellan tre svenska europaparlamentariker: Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S) och Linnéa Engström (MP).  Dag två var uppdelad i tre olika seminarium:

  • Cirkulär ekonomi: Livsmedels- och skogsbaserad ekonomi för grön tillväxt
  • Inkludering/exkludering – att skapa en känsla av tillhörighet
  • Forskning och innovation

Småland-Blekinge anordnade tillsammans med Göteborgs stad seminariet om inkludering/exkludering. Bland talarna fanns Karin Alkeberg från Regionförbundet Kalmar län som talade om: ”Vad driver exklusions- och inklusionsprocesser på landsbygden i Kalmar län?”.

Konferensen var uppskattad och visar vikten av det internationella samarbetet samt att möta andra regionala aktörer för att möjliggöra utbyten som kan inspirera nya projekt och samarbeten.

 

Klicka här för att se anteckningar ifrån båda dagarna samt PowerPoints.

 


Deltagarna under första dagen vid Heidi Jerns seminarium.


Europaparlamentarikerna: Linnéa Engström (MP), Jytte Guteland (S) och Fredrick Federley (C).