Sverige får en viktig post i den nya EU-kommissionen

Vid lunchtid presenterade den nytillträdde ordföranden för kommissionen, Jean-Claude Juncker sina kandidater för den framtida EU-kommissionen. Den nya kommissionen kommer att vara unikt i sitt sätt. För första gången kommer sju kommissionärer, så kallade superkommissionärer, att få ett utökat ansvar samt befogenheter.

Sverige har tilldelats en av dessa sju portföljer. Cecilia Malmström blev tilldelad handelsportföljen. Därmed kommer hon ansvara för handelsfrågorna i den kommande EU-kommission. Malmström kommer bland annat att ha en betydelsefull roll i de kommande förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP med USA.

Handelsportföljen är den mest betydelsefulla posten som Sverige har haft i EU-sammanhang. Utrikesministern Carl Bildt poängterade genom sitt Twitter-konto vikten av denna post och att det stod högst upp på regeringens önskelista. Handel är ett starkt område inom EU och tilldelningen av denna post är ett bevis på Sveriges inflytande för den framtida utvecklingen av EU.