Synergier med Horisont Europa!

En ny handbok för hur man implementerar synergier mellan Horisont Europa och andra EU-finansierade program under programperioden 2021-2027 finns nu tillgänglig. Det är UniLION, ett informellt nätverk av Brysselbaserade universitet, som står bakom dokumentet.

Det huvudsakliga syftet med handboken är att ge universitet, regionala myndigheter samt forskning och innovations organisationer en förståelse för möjlig samverkan av olika EU-program under den nuvarande finansieringsperiod. Det kan förslagsvis handla om samverkan med Erasmus+, programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL), fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), EU4Health med flera. Avsikten är att maximera den vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga effekten av innovation och offentliga investeringar genom att föra samman olika perspektiv. En win-win situation för både er och vetenskapen!

Är du sugen på att läsa mer om hur du kombinerar Horisont Europa med andra finansieringsprogram till just ditt projekt? Då kan du ta del av handboken i sin helhet, här.