”Ta inte EU-politiken från regionerna” – SKL:s uppmaning till Sveriges regering

Lena Micko och Carola Gunnarsson, ordförande respektive styrelseledamot i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skrivit en debattartikel på nyhetssajten Europaportalen angående regeringens position till inriktningen för den nya sammanhållningspolitiken. Under morgondagen, fredag 30 november, ska det nya förslaget diskuteras mellan EU-medlemsländerna. Flertalet viktiga frågor kommer lyftas, så som graden av regionalt inflytande, partnerskapsöverenskommelsen, gränsöverskridande samarbete över sjögräns och kopplingar till landsbygdsprogrammet. SKL uppmanar den svenska regeringen att ta ställning för de svenska regionerna och för en regionalt förankrad regionalpolitik genom partnerskapsavtal, då regionerna är de som bäst förstår sig på de lokala förhållandena. Läs mer om Sveriges och SKL:s ställningstaganden i respektive fråga på Europaportalens hemsida eller hos SKL.