Taxonomin – slutligt förslag 21 april?

Det har varit stor oro, inte minst i Sverige, om EU:s taxonomi för hållbar finansiering där kriterier för vad som är hållbart ur klimatperspektiv specificeras. Debatten har gällt skogsbruk, förnybar energi, drivmedel, renovering mm. För andra europeiska länder har debatten framför allt gällt synen på naturgas och kärnkraft. Enligt läckt information presenterar EU-kommissionen sitt slutliga förslag den 21 april. Ryktet säger att varken naturgas eller kärnkraft kommer inkluderas, utan man kommer köpa tid genom att hantera det i en separat akt i slutet av året. Det tycks även oklart hur man kommer göra med bioenergi och skogsbruk, som många menar politiserats och behöver mer tid för att arbetas fram. Det är tydligt att taxonomin är en fråga som kommer behöva bevakas under lång tid. Dels återstår kriterier för vad som är miljömässigt hållbart, dels finns en öppenhet till att utvidga taxonomins omfattning. Vilka aktiviteter som klassificeras som övergångsaktiviteter väntas ses över var tredje år. Kontakta Linda vid frågor eller intresse.