Ny budget för EU 2021-2028

I början av juli: Reflektionspapper om EUs framtida finansiering. Man arbetar fram ett förslag på budget för perioden 2021-2028. Det färdiga förslaget om en ny förordning läggs fram år 2018 och antas år 2020.

I efterdyningarna av Brexit kommer den nya budgeten sannolikt att krympas. Förväntningarna finns också på en riktigt tuff prioriteringsdiskussion mellan EU:s länder inför det nya budgetförslaget.

Den svenska positionen är ännu öppen och regeringen är inriktad på dialog.

Även om regeringen inte intagit någon tydlig position ännu, har man utsett tre fokusområden:

-EU:s mervärde av sammanhållningspolitiken

– Förenkling

– Strategisk programmering

Aktörer i Småland-Blekinge-Halland deltar i ett påverkansarbete som koordineras av SKL. Deras sammanfattning av var processen just nu står finner du här.