Tips om EIT Health Sommarskolor

År 2019 anordnar EIT Health 13 olika sommarskolor med fokus på att utveckla den europeiska sjukvården. Sommarskolorna är öppna för hälsointresserade studenter och till yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal.  I år fokuserar många av dessa sommarskolor på utveckling av hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens inom eHealth, mHealth, data, artificiell intelligens och relaterade digitala lösningar för vården. Samtliga följer ett program om 2 till 3 veckor, se lista nedan.

Sommarskolorna syftar till att ge deltagarna nödvändiga kunskaper för att identifiera behov som är relaterade till hälso- och sjukvården, och omvandla innovativa lösningar till väl utvecklade affärsidéer som kan locka till sig investeringar. Skolornas mål är att leverera kunskap, färdigheter och attityd som kan förbereda deltagarna för kreativitet, innovation och entreprenörskap inom områden som är relevanta för de tre stora utmaningar som EIT Health vill hantera: Främja ett hälsosamt boende, stödja aktivt åldrande och förbättra vården. Detta är en del av de satsningar som görs för att främja den digitala omställningen av hälsa- och sjukvård i Europa.

Sommarskolor för 2019:

 • Artificial Intelligence for Reinventing European Healthcare
 • Biology of Brain Disorders 2019: New Frontiers in Innovation
 • Digital Health Companions for Chronic Diseases
 • Data-Driven Prevention Policy in Public Health
 • European Summer School for Innovation in Chronic Disease Intervention
 • EIT Health Mobility and Active Ageing
 • Including Clinical Data into the Development of a New Medical Device, from the idea to the market
 • Healthcare upgrade – Role of Artificial Intelligence in Healthcare
 • Innovation Game – A Summer School Applying Serious Game Design on Health Care and Learning
 • Innovating the Joy of Eating for Healthy Ageing
 • Leveraging E-Health Workforce by Advanced Skills
 • Innovative Summer School – Making Physical Education Inclusive and Open to All
 • Setting up a Healthy Business in Healthcare – The Health Entrepreneurship Summer School

 

Mer information om skolorna och anmälan finner ni här.