Träinnovation skapar tillväxt för den europeiska ekonomin?

Att det finns potential inom träbyggnadsektorn blev efter Brussels Wood Action Days mycket tydligt. Bara inom EU är trätillverkning den femte största industrin som stimulerar den europeiska ekonomin och skapar tillväxt och jobbtillfällen inom bland annat landsbygdsområden.

Initiativet av Brussels Wood Action Days har inneburit en stor beaktande av träinnovation. Att främja träproduktionen anses inte enbart vara ett mer resurseffektivt alternativ utan också ett hållbart alternativ. Därför gick ett stort nätverk av aktörer samman inom trä och skogsindustrin för främjandet av temat ”Wood for growth”, där erkännandet av träinnovation lyftes fram som ett hållbart alternativ för framtiden.

Att öka medvetandet och förstå de positiva effekterna av träinnovation var viktigt för deltagarna. Därför blev anslutningen av experter inom området ett lyckat drag som täckte presentationerna på ett bredare plan. Lars Johansson, marknadsföringsansvarig för arkitekturfirman AIX poängterade vikten av träbyggnader: minskning av miljöutsläpp, mer resurseffektivt samt kostnadsaspekter. Deltog gjorde även Smart Housing, ett projekt finansierat av VINNOVA som har inneburit innovativa idéer inom träbygge och miljösatsningar inom byggnadssektorn i Småland. Per-Erik Eriksson som är process ansvarig för Smart Housing satte saker i perspektiv genom att tala om den historiska utvecklingen av träbygge i Sverige; från att i början av 1900-talet nästan totalförbjudas till 2014 där träbygge är en eftertraktad och viktig industri i den svenska marknaden. Detta var en signal som markerade att bekymret för träbygge inte ligger på de tekniska förutsättningarna utan att utvecklingen stagneras p.g.a. begränsat intresse investera på träinnovation.

Det övergripande målet med sammankomsten av olika aktörer under dessa dagar var att väcka intresse för träinnovation hos policyskapare. Därför var det viktigt att EU-parlamentariker deltog. Parlamentarikernas reaktion uppfattades som positiv och man poängterade vikten av att stödja träindustrin mål mot ökad totalproduktion av 4 procent genom att bidra med politiskt understöd. Åtgärderna som det bland annat talades om var avdraget av administrativa svårigheter för skapandet av träbyggnader. Att ha parlamentariker som stöd i utvecklingen av träbyggnadssektorn är ett stort steg mot ett erkännande av innovativa träbyggnader. Vikten att ha ledamöter närvarande hade även stor betydelse då det indikerade positiva attityder för främjandet av träförbrukning som ett hållbart alternativ. En lösning skulle kunna vara att införa träbygge i EU:s strategiska dokument. Då krävs ytterligare påverkan att ändra vissa EU-länders och inte minst byggnadsindustrin, som i många länder har en lång tradition av arbete med betong/cement, attityder och öka intresset inom träinnovation.

Idag är träindustrin en etablerad marknad. Framöver handlar det om intresseväckande av innovativa idéer genom användningen av trä och ökande av kunskap inom träbyggnadssektorn. Inom Småland-Blekinge finns det redan etablerad kompetens inom området vilket ger regionen ett utmärkt läge att positionera sig inför den framtida utvecklingen av träinnovation. Därför är det viktigt att redan nu öka samförståndet av träinnovation och marknadsföra konceptet av trä som byggnadsmaterial som kan innebära en ökad tillväxt i den europeiska marknaden. 

Nedan följer en bild på the Woodbox vid Luxembourg torg: