Tre nya ansikten på SBHSS

Idag har Småland Blekinge Halland South Swedens Brysselkontor nöjet att presentera tre nya ansikten. Efter två pandemiår kan kontoret åter ta emot två praktikanter under vårterminen. Därtill får kontoret förstärkning av ännu en EU-handläggare. Lär känna Michelle, Amanda och Martin.

Michelle Andersson studerar sin kandidat inom Internationella samhällsvetarprogrammet med inriktning statsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö, och är nu inne på sitt tredje och sista år. Utöver studierna har Michelle jobbat extra på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

–  Jag är väldigt intresserad av internationella relationer och EU. Genom denna praktik får jag chansen att använda mina teoretiska kunskaper i praktiken samt utveckla mina kunskaper. Praktikens uppgifter faller mig i smaken och det känns även spännande att få utforska Bryssel som EU:s mittpunkt samt jobba gentemot regioner som jag själv har koppling till.

Amanda Karlsson studerar Statsvetenskap med inriktning nationalekonomi vid Göteborgs Universitet och gör sin praktik vid South Sweden som en avslutande del i sin kandidatexamen. Amanda som kommer från Halland har ett stort intresse för EU frågor och internationella samarbeten.

– Politik och internationella samarbeten har alltid varit av stort intresse, vilket gör Småland Blekinge Halland till en perfekt plats att praktisera vid. Då får jag möjligheten att få mer kunskap och insikt på både regional och internationell nivå.

Martin Broberg heter vår nya EU-handläggare på Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel. Han kommer att arbeta med grön cirkulär ekonomi samt infrastruktur.

Martin kommer närmast från Europaparlamentet i Bryssel där han har arbetat med utskotten AFET, DEVE och INTA. Dessförinnan arbetade Martin som utskottshandläggare på riksdagens utrikesutskotts kansli i Stockholm. Martin har en statsvetenskaplig utbildning med en masterexamen från Aarhus Universitet och en kandidatexamen från Försvarshögskolan båda med en inriktning inom europeisk integration. Martin kommer att bevaka medlemmarnas intressen och vara ett stöd i deras arbete inom EU.

– Mitt intresse för europeisk politik har funnits där sedan barnsben men konkretiserades under ett studiebesök vid ett svenskt regionkontor i Bryssel 2010. Cirkeln har därför slutits och det ska bli riktigt spännande att få arbeta på Småland Blekinge Halland South Swedens kontor i Bryssel och värna ägarnas intressen i Bryssel.