Spaning inför R&I days: ERA-hubs

Den 23 & 24 juni är det dags för årets upplaga av EU:s forskning och innovationsdagar (R&I days) där det senaste inom EU:s FoI-politik kommer presenteras och debatteras. Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor kommer bevaka eventet, som anordnas online, med särskilt fokus på de regionala delarna i Horisont Europa (EU:s ramprogram för forskning och innovation). Ett av de initativ som är aktuellt just nu är ERA-hubs som ska främja sammankopplingen mellan europeiska regionala innovationssystem, vilket kan gynna Småland-Blekinge-Hallands arbete med regional innovationssamverkan och smart specialisering.

Det europeiska forskningsområdet (eng. European research area, ERA) får en nystart i och med den nya programperioden och utformningen av Horisont Europa. EU-kommissionens ambitioner för ERA (2021 – 2027) inkluderar en mer framträdande roll för den regionala och lokala nivån genom förslaget att inrätta platsbaserade noder med benämningen ERA-hubs.

ERA-hubs ska stötta utvecklingen av det europeiska innovationssystemet genom att koppla samman lokala/regionala innovationssystem med den europeiska nivån. Det bygger på liknande logik som interregionala samarbeten genom europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) och smarta specialisering, d.v.s. utbyte och samarbete mellan regionala/lokala innovationsmiljöer vars kompetenser kompletteras med motsvarande miljöer i andra europeiska länder. Förslaget om ERA-hubs har engagerat flertal starka europeiska regionala röster, bl.a. så har europeiska regionkommittén yttrat att det europeiska forskningsområdet (ERA) behöver stärka sin lokala/regionala förankring och att hubbarna är en viktig pusselbit för att engagera regionala innovationsmiljöer till den europeiska nivån.

Utöver att den regionala nivån i Europa ofta har en koordinerande roll för platsbaserade innovationssystem så distribueras sammahållningspolitikens fonder genom regionala programområden. Detta innebär att regioner tillges möjligheten att ta höjd för att använda regionalfonden (ERUF) för investeringar/uppbyggnad av en regional ERA-hub (och likt EDIH, i digitala Europa, koppla samman med europeiska ERA-hubs partners).

I och med att ERA-hubs är ett nytt initativ med tydlig regional förankring avser Brysselkontoret bevaka policyutvecklingen och kommunicera möjligheter för Småland-Blekinge-Halland medlemmar. Redan den 24 juni (R&I days) arrangeras webbinariet ”Working hand in hand with and for Cohesion in the new ERA” med färsk information, och inspiration, till hur regioner kan bidra till att stärka det europeiska forskningsområdet genom hubbarna med stöd från sammanhållningspolitiken.

Här registrerar du dig till R&I days och webbinariet ”Working hand in hand with and for Cohesion in the new ERA”.