Två nya ansikten på Brysselkontoret!

Under den kommande veckan så påbörjar vi äntligen vår praktik här på SBHSS Brysselkontor. Tillsammans hoppas vi bidra till ett starkare regionalt arbete genom ett gott samarbete mellan oss och ägarna hemma i Sverige. Vi ser fram emot en spännande och lärorik vår. Här har ni en kort presentation av oss!

Jag heter Mahir Tatarevic och är uppvuxen i Halmstad, men har sedan en tid tillbaka tillbringat mitt liv i Göteborg. Under hösten så påbörjade jag en masterutbildning inom International Administration and Global Governance vid Göteborgs Universitet. Då jag i somras tog en fil.kand. inom Globala Studier med inriktning på Internationella Relationer och ville fortsätta inom ett liknande spår. Jag har sedan tidigare haft ett växande intresse för politik, samhällsfrågor och speciellt internationella frågor. Vilket speglats i mitt ideella engagemang, såväl som i praktisk erfarenhet genom en praktikvistelse på Svenska FN-förbundet i Stockholm under våren 2022. En stor del av mina studier har handlat om kopplingen mellan olika samhällsaktörer och hur sammanlänkande vi är genom internationella institutioner som EU. Jag ser mycket fram emot att få fortsätta att utvecklas privat och professionellt. Bryssel känns som en fantastiskt möjlighet att träffa nya människor, och att få nya erfarenheter i ett sådant viktigt centrum för internationella frågor och samhörighet.

Mitt namn är Fanny Götesson och läser för tillfället sista året av masterutbildningen i Globala Studier på Göteborgs Universitet. Från tidigare har jag även en dubbel kandidatexamen i Business Management och Sociologi från Stony Brook University, USA, där mitt intresse för internationella relationer och utveckling tog fart. De senaste två åren har jag fokuserat på migration och hållbar utveckling, två områden som är högt på EU:s agenda och som jag vill fördjupa mig i. Då jag även är uppvuxen i Smålands skogar och spenderat mycket tid i Halmstad så blev en praktik på SBHSS Brysselkontor extra intressant där man får integrera EU med regionala frågor samt hur vi lokalt kan ställa om och bidra till en mer hållbar region. Det närmsta halvåret hoppas jag få utveckla de erfarenheter och kunskaper jag redan har genom att få en djupare förståelse av hur EU och våra regioner samarbetar samt hur vi kan få vår röst hörd på en internationell arena. Att vi i Sverige även har ordförandeskapet i EU kommer såklart bidra till en spännande vår och möjligheten att träffa många nya människor, något jag ser väldigt mycket fram emot!

Tycker du att detta låter intressant så har vi just nu öppnat ansökningsperioden för praktik på Småland Blekinge Halland South Swedens Brysselkontor till hösten 2023 . Läs gärna mer om vad en praktikplats på Brysselkontoret kan erbjuda och hur ansökningsprocessen går till genom länken här.