Universiteten för Sverige till ledning för innovationer inom EU

Sverige är EU:s mest innovativa land enligt en mätning som publiceras i juli månad 2016.Det följs av Danmark, Finland, Tyskland och Nederländerna. Det är främst sociala innovationer och den akademiska forskningens kvalitet som gör att Sverige tar ledningen. Övriga länder med styrkeområden  inom innovation är; Finland – bra finansieringslösningar för innovatörer; Tyskland – privata investeringar i innovation. Belgien – innovationsnätverk och samarbete samt Irland – innovation i små och medelstora företag. De snabbast växande innovatörerna är Lettland, Malta, Litauen, Nederländerna och Storbritannien. Sammantaget är den viktigaste drivkraften för att nå toppen av innovationskraft en väl avvägd balans mellan offentliga och privata investeringar samt ett innovationspartnerskap mellan företag och akademin.

Andra faktorer som mätningen lyfter fram är att möjligheterna av sk Key Enabling Technologies (ung strategiska teknologier för utveckling) nyttjas för innovation. Dessa är exempelvis nya material, bioteknologi och photonics.

Läs mer här

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/14-07-2016-innovation-performance-compared-how-innovative-is-your-country