Uppdatering inom turismområdet – konferensen Attracitng investment in tourism

Under våren har Småland-Blekinges brysselkontor skrivit en del om området turism då vi ser att det finns möjligheter för våra regioner att engagera sig mer i frågan. Den 5 april deltog Småland-Blekinge i en konferens på temat hur man ska attrahera investeringar inom turismsektorn. Det potentiella jobbskapande inom sektorn samt vad man bör fokusera på i framtiden inom turism var punkter som diskuterades under konferensen. 

Den stora frågan och bakgrunden till konferensen är varför man ska satsa på området turism. Det enkla svaret på den frågan är ett Europa har en konkurrensfördel jämfört med resten av världen på grund av att det är ett populärt resmål. Idag vill man från EU-kommissionens sida få fler européer att besöka Europa mer i framtiden. 
 
EU-kommissionären för den inre marknaden, små och medelstora företag samt industri och entreprenörskap, Elzbieta Beskowska, påpekade att turism är en viktig del för jobbskapande i Europa idag. EU-kommissionen vill därför satsa på SMF inom denna sektor och förse dem med investeringar så att de kan växa, exempelvis genom investeringsinstrumentet EFSI (lån, garantier och riskkapital, läs mer här). Jobb inom turistsektorn ses som mycket viktiga för EU:s framtid då det är en sektor som är inkluderande och där man ser en stor potential för kvinnor, ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden samt för de nyanlända.  Kommissionären för sysselsättning sociala frågor, Marianne Thyssen tillade att målet för turistsektorn i EU när det kommer till jobb, är att skapa 500 00 nya de kommande åren. 
 
I en av de efterföljande paneldebatterna under konferensen uttalade Europaparlamentarikern István Ujhelyi ett missnöje över att området turism inte finns med som en punkt i president Junckers arbetsplan.  Han menar på att det hade varit en fördel att främja området turism genom en given plats i arbetsplanen för att på så vis utveckla sektorn ännu mer. Paneldeltagaren Susanne Kraus-Winkler som representerar organisationen HOTREC för hotell och restaurang organisationer fick från de andra deltagarna frågan vad branschen efterfrågade i nuläget. Hon svarade att det är viktigt att upprätthålla en bra standard för de turistprodukter som redan finns och ett exempel hon nämnde var att infrastrukturen i vissa regioner behövde ses över och förbättras. 
 
Som avslut på konferensen talade kommissionären med ansvar för regionalpolitik, Corina Cretu, om vikten av turism som en drivkraft för europeisk integration. Hon framförde att den fria rörligheten är en väsentlig del av integrationen och att vi borde värna mer om den som en del av turismsektorn. Vidare tyckte Cretu att olika medlemsstater för att på bästa vis lyckas med sina förutsättningar måste anpassa hur de ser på turismsektorn och hur de väljer att arbeta vidare för att utveckla sektorn. Exempel på hur medelsmsländer kan skapa tillväxt inom sektorn är genom Silver ekonomi, som går ut på att behålla sina äldre i samhället så aktiva som möjligt som potentiella konsumenter inom turismsektorn.