Ursula von der Leyens ambitioner det kommande året

Under onsdag förmiddag höll Ursula von der Leyen, ordförande för EU kommissionen sitt första State of the Union tal. Det närmsta året kommer det läggas särskilt fokus på digitalisering, klimat, migration men också på specifika områden så som minimilön.

 

Digitalisering centralt i EU

“Det kommande årtiondet måste bli EU:s digitala decennium” sade von der Leyen klart och tydligt. För att nå dit behövs inte enbart investeringar utan även nya lagar som säkrar EU medborgares digitala identitet. Som en del av satsningen på digitalisering bör även 5G, 6G och fiber byggas ut och därav avsätter kommissionen 8 miljarder euro till superdatorer som ska bidra till att ny teknik utvecklas och tillverkas i Europa.

Fokus på klimat

För att ställa om till ett mer hållbart levnadssätt avsätter kommissionen 37% av NextGenerationEU till den gröna given. Samt ytligare 30% till så kallade gröna obligationer, där kapitalet är öronmärkt åt olika former av miljöprojekt. Mer specifikt inom klimatområdet adresserade von der Leyen bland annat organiska byggmaterial som trä för att bidra till omställningen, sänkta energiskatter och mer satsning på laddstationer för elbilar.

Migration en gemensam utmaning

I migrationsfrågan, belyste von de Leyen hur Europa alltid varit påverkad av migration och influerat samhällen och berikat kulturer. Migrationskrisen 2015 ledde till stora slitningar inom EU. Redan nästa vecka ska kommissionen lägga fram en ny migrationspakt. Den ska ta över eftersom Dublinförordningens skrivningar om asylrätt inte fungerar när ett fåtal länder tar emot en majoritet av flyktingar. Migration är en europeisk utmaning, hela EU måste göra sin del betonade von der Leyen. Vad detta de facto innebär gick ordförande inte in på. I nästa vecka väntas Ylva Johansson, EU:s migrationskommissionär presentera förslaget på en ny europeisk migrationspolitik.

Minimilön ett krav

Bland de kanske hetaste EU-frågorna i Sverige är frågan om europeisk minimilön. För många människor lönar det sig inte att arbeta påpekade von der Leyen. ”Alla måste ha tillgång till minimilön, antingen genom kollektivavtal eller lagstadgade kollektivavtal”. Med anledning av detta avser nu kommissionen att lägga fram ett lagförslag som hjälper medlemsländerna att sätta upp ett ramverk för minimilöner. Förslaget, sade von der Leyen, ska till fullo respektera nationella traditioner och befogenheter.

Svenska parlamentariker kommenterar

Svenska EU-parlamentariker kommenterade talet i den efterföljande debatten. Helén Fritzon (S) menar att von der Leyens tal betonade vikten av EU-samarbete, men riktar kritik mot förslaget om minimilöner, då kollektivavtal har ett starkare fäste i Norden till skillnaden från övriga länder i Europa.  Alice Bah Kuhnke (MP) menar på att von der Leyen är den kommissionär som faktiskt börjar leva efter de ord som finns i föredragen, men hon är kritisk till migrationsdelen. Vackra ord men få konkreta förslag sade Malin Björk (V). Förbättrade arbetsvillkor och löner för vårdpersonal nämndes inte vilket Björk saknade. Tomas Tobé (M) var positiv till idén om en mer kontrollerad migrationspolitisk i Europa och nöjd över satsningarna inom klimatområdet.

 

Läs mer om talet här.