Utbildningsmöjlighet!

I samband med Open Days-ett nätverksevent för regioner som hålls i Bryssel under oktober-kommer Regionkommittéen att arrangera en gratis nätbaserad 8 veckorsutbildning för lokala och regionala tjänstemän med koppling till EU-frågor. Kursen kommer att fokusera på hur regioner bidrar till att skapa policy i EU. Kursen kommer att hållas på engelska.

 Denna kurs kan vara en möjlighet för att utbilda deltagare i styrgrupp, chefsgrupp, kontaktpersonsgrupp, projektägare, nyckelpersoner och andra intresserade i din region.

En undersökning av hur deltagare ser kursen har sänts till oss. Om du är intresserad av att delta i kursen , fyll gärna i regionkommitténs formulär https://www.surveymonkey.com/s/JKDL33F

Är du intresserad av att delta? Kontakta regionkommittén med din intresseanmälan på epostadress welcome@cor.europa.eu.