Utbyte av transporterfarenheter med Sydtyrolen

Härom dagen talade Linda Reinholdsson och Sven Kastö för ledningen för transportministeriet i den självständiga regionen Sydtyrolen i norra Italien. Det informella mötet med gruppen som var på besök i Bryssel syftade till att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter vad gäller europeisk transportpolitik.

Sydtyrolen som investerar kraftfullt i ett förändrat transportbeteende – från fossilbränsledrivna bilar till framför allt rälsbundna lösningar. De många höga bergen skapar naturligtvis begränsningar, men utgör samtidigt en fördel för tågtrafik då de allra flesta bor i relativt smala dalar med närhet till rälsbunden trafik. Därutöver verkar de av tradition och politisk stabilitet ha lättare än Sverige att fatta politiska beslut om större investeringar som löper över flera mandatperioder. En av EU:s utpekade transportkorridorer, ScanMed-korridoren  går genom regionen och genom Brennerpasset knyter ihop området med andra länder. Även den BaltiskAdriatiska korridoren går i regionens närhet och påverkar flöden av både personer och gods. Ändå har man som region hittills i begränsad omfattning använt sig av argument för europeiskt mervärde. I allt högre grad ser Sydtyrolen dock att möjligheterna till framtida transportinvesteringar ökar när man arbetar med den och europeiska nivån och på så sätta skapar argument gentemot den nationella nivån för att regionens behov ska tillgodoses i prioriteringsprocesser.

 

Som en följd av denna kontakt, kommer representanter för transportfrågor från Region Kronoberg och Växjö kommun tala på en konferens om cykling i Sydtyrolen senare i höst.