Utbyte hälsoinnovation Leeuwarden

17 deltagare från Småland-Blekinge-Halland besökte i veckan hälsoinnovationsplattformen GEEF i nederländska Leeuwarden för att dela erfarenheter, utmaningar och framgångar med varandra. De svenska och nederländska deltagarna turades om att kortfattat redogöra för aktuella utmaningar och frågeställningar, för att sedan diskutera dessa gemensamt. Några av de frågor som lyftes var: Hur skapar vi en marknad och efterfrågan för smarta lösningar för äldre? Hur kan vi integrera nya hälsotekniker i vårdutbildning? Hur ändrar vi synen på åldrande och äldre?

 

 

 

 

Vi besökte även ”House of the present” – en demolägenhet för smarta lösningar i hemmet och där t.ex. äldre kan se och testa lösningar som finns på marknaden redan idag. I våra län pågår det arbete med liknande demolägenheter och det fanns mycket att inspireras och lära av varandra. En av huvudinsikterna från dagarna var just att vi både delar många likheter och utmaningar, och att det är logiskt att samarbeta kring dessa.

 

 

 

 

Den svenska gruppen bestod av deltagare från Blue Science Park, Högskolan i Halmstad, Hälsoteknikcentrum Halland, Linnéuniversitetet/eHälsoinstitutet, Region Kronoberg, Ljungby kommun, Växjö kommun, Jönköping University, samt Region Jönköpings län. Den nederländska gruppen bestod förutom av medarbetar vid GEEF, även av deltagare från kommunen, bostadsbolag inom ”social housing” och NHL Steden University of applied sciences.

Om ni vill vet mer eller ha kontaktuppgifter till deltagare, kontakta Linda.