Utlysning: EU-medel att söka genom Horisont 2020 för energieffektiva projekt

Utlysningen för nya projekt inom energieffektiv teknologi för år 2016-2017 har nu öppnat. EU-medel kan sökas ur Horisont 2020-programmet som är EU:s forsknings- och innovationsprogram där det för år 2016 och 2017 finns 194 miljoner euro i sökbara medel för projekt med energieffektiv teknologi.

 
Man vill genom utlysningen från EU-kommissionens sida stödja omställningen till ett säkrare, renare och ett mer effektivt energisystem i Europa. Det går att söka EU-medel för projekt inom områden som fokuserar på; konsumenter, byggnader, produkter, industrier och tjänster samt finanser. Projekten ska kunna delas in i under följande rubriker:
 
Konsument
– Engagera konsumenter i hållbar energi
– Engagera offentliga myndigheter i hållbar energi
 
Byggnader
– Att komma över hinder på marknaden för energieffektiva byggnader och främja energieffektivt byggande samt renovationer
– Att minska kostnader för nya nära-nollenergibyggnader
– Bättra på färdigheter inom att bygga energieffektivt
 
Produkter
– Hur man mer effektivt kan implementera lagstiftning angående EU-produkter inom området energieffektivitet
Industri och tjänster
– Öka energieffektiviteten hos industrier och tjänster
 
Finans
– Projektutveckling 
– Hur man kan få den energieffektiva marknaden mer attraktiv att investera i 
– Utveckling och presentation av innovativa och energieffektiva tjänster
 
Sista ansökningsdagen är den 15 september 2016 och mer information om utlysningen, går att läsa här.