Utlysning om partnerskap: Mer innovation och entreprenörskap i grundskolan

Barn- och utbildningsavdelningen på Hjörring kommun i norra Danmark söker europeiska partner för ett projekt med målet att uppmuntra till innovation och entreprenörskap bland unga. Kommunen letar efter såväl kommuner som skolor som är intresserade av att samarbeta för att öka utbildningskvalitén i grundskolan. Förhoppningen är att elever ska engagera sig mer i samhället som aktiva medborgare, entreprenörer och innovativa arbetstagare.

Hjörring Kommun skriver, här översatt till svenska: ”Att utveckla och främja entreprenöriell utbildning har varit en viktig del av EU:s och medlemsländernas utbildningspolicy i många år. Det finns en ökad medvetenhet om potentialen hos den yngre befolkningen att lansera och utveckla sina egna kommersiella eller sociala nysatsningar, och blir därigenom innovatörer i sitt fält. Det är därför viktigt att stötta utvecklingen av entreprenörskunskaper från en tidig ålder för att säkra anställningsbarheten hos våra unga medborgare ur ett långsiktigt perspektiv.

Inom utbildningssystemet, utgör pedagogerna en huvudsaklig roll i utvecklandet av entreprenöriell attityd och kunskaper redan från skolåren. I enlighet med detta påstående utgår projektet därför från varierade och praktik-orienterade utlärningsmetoder där innovation och entreprenörskap kan integreras som en del av innehållet i ämnen som till exempel är yrkesorienterade eller som framförs i processorienterade utlärningsprocesser.”

 

 • Finansieringsprogram: Erasmus +
 • Söker partner av typen: Kommuner och skolor
 • Kontaktperson:
  Aija Konisevska Azadi
  North Denmark EU Office
  +45 5010 3852
  aka@ndeu.dk
 • Sista ansökningsdatum: 15 augusti 2017