Utlysningar för att öka gröna och digitala kompetenser har öppnats! 

EU:s program för livslångt lärande, Erasmus+, har öppnat sina utlysningar för Allianser för sektoriellt samarbete om färdigheter, vilka är till för att utforma europeiska strategier för branschsamverkan om färdigheter och europeiska branschspecifika grundläggande kursplaner och utbildningsprogram på EU-nivå.

Allianserna ska implementera en sammanhängande och heltäckande uppsättning sektoriella eller tvärsektoriella aktiviteter för att öka innovation inom bland annat yrkesutbildning, högre utbildning och företag. Fokuset för utlysningen kommer vara på gröna och digitala färdigheter för att öka hållbarhet och innovation, samt för att utbildning, läroplaner och kvalifikationer ska möta de behov som arbetsmarknaden ställer. Ett konkret exempel från en av de 14 kategorierna på detta är inom besöksnäringen där NECSTouR vill kombinera turism med gröna och digitala färdigheter. Det intressanta här är att de flesta utlysningarna kommer omfatta flertalet olika kompetenser som i exemplet ovan. Detta gör att kontaktpersonerna får en viktig roll att fylla med att koppla samman rätt kompetenser på hemmaplan.

Deadline för ansökningarna som ska göras från gemensamma konsortium är den 15 september. EU-finansieringen ligger på 4 miljoner euro för 4-åriga projekt som både privata och offentliga aktörer inom områdena för ungdom, utbildning och sport kan söka. Endast ett förslag per industriellt ekosystem kan väljas ut för finansiering och därför måste allianserna välja ett industriellt ekosystem som deras projekt ska adressera. Detta kan vara intressant för olika aktörer inom utbildning i våra regioner och lärosäten som vill utforma strategier för branschsamverkan på EU-nivå för att öka hållbarhet och innovation i våra regioner.

Tryck här för mer information!

Här hittar ni utlysningen och partnersök!