Utlysningar med fokus på grön och hållbar transport

2016-års utlysningar inom EU-kommissionens satsning ”Smart, Green and Integrated Transport” finns publicerade och ska vara inskickade senast 20 januari 2016. Satsningen går ut på att stödja och utveckla en resurseffektiv samt en miljö- och klimatvänlig europeiskt transportindustri. Satsningen finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Budgeten för 2016 är 450 miljoner euro och täcker in 55 olika ämnen varav huvudområdena är ”Mobility for Growth”, ”Automated Road Transport” och ”Green Vehicles”.

2016-års utlysningar kan fungera som grund och fingervisning inför framtida utlysningar inom liknande områden, och kan därför vara värda att undersöka vidare för att vara förberedd inför 2017-års utlysningar. Vidare kan brysselkontoret hjälpa till med partnersök för att skapa konsortium och utbyten vilka kan underlätta för framtida ansökningar.  

 

Läs mer om initiativet ”Smart, Green and Integrated Transport” här.

Läs mer om de olika utlysningarna här.