Utmärkelse för kultur kan leda till nya interregionala möten och samarbeten

Tidigare pristagaren Umeå tog väl tillvara titeln som European Capital of Culture 2014 genom att skapa nya kontakter och sätta Umeå med omnejd på Europakartan. Nu återstår att se hur årets kulturhuvudstäder Aarhus och Pafos hanterar den prestigefyllda titeln, men framförallt: Vad skulle den kunna innebära för Småland-Blekinge-Halland?

Priset för European Capital of Culture (ECOC), ett initiativ som tog form år 1985, delas årligen ut till två europeiska städer. I år blev de nya kulturhuvudstäderna danska Aarhus och Pafos på Cypern. Tanken med utmärkelsen är att lyfta fram kulturens betydelse för sammanhållningen i Europa, förstärka den europeiska identiteten och naturligtvis skapa nya möten och utbyten inom såväl kultur och historia, som andra sektorer.

Umeå mottog alltså utmärkelsen år 2014, tillsammans med Riga, vilket tillät Umeå att bli en mötesplats för europeisk och den egna inhemska kulturen. Man satte bland annat upp en musikfestival, U X U, ordnade föreläsningar för litteratur och i samarbete med Ice Hotel Jukkasjärvi åkte man på en tour genom Europa för att generera intresse för Umeå stad och regionen som helhet. Tillsammans med Norrbottens och Västerbottens Europakontor (North Sweden) och fyra andra tidigare och kommande kulturhuvudstäder anordnades dessutom ett seminarium som en del av den vecka i oktober som idag kallas European Week of Regions and Cities. Då lyfts regionala och lokala EU-frågor och nationella och regionala politiker från EU:s alla hörn tar sig till Bryssel för att delta.

Värdet med utmärkelsen för hemregionen är mångfacetterat. Den kan ge nytt liv åt staden, öppna ögon för staden och regionen ute i Europa, samtidigt som man även ger sina egna invånare en god bild av hemstaden. En naturlig följd av året som innehavare av titeln European Capital of Culture är dessutom en ökad turism i staden och regionen. Investeringar i den kreativa sektorn kan alltså gynna den egna regionen men även den gemensamma regionala utvecklingen, och kultur i sig kan bli en dörröppnare för interregionala möten och samarbeten.

 

Läs mer om årets ena pristagare Aarhus och se deras program för året

Läs mer om årets cypriotiska pristagare Pafos och se deras planering för 2014

Läs vidare om utmärkelsen och ansökan