Utnyttja våra regioners entreprenörskapsanda – sök till European Entrepreneurial Region Award!

European Entrepreneurial Region Award (EER) är en utmärkelse för regioner med framtidsinriktade strategier som syftar till att stödja små och medelstora företag, start-ups och uppskalning. Vinnande regionerna får titeln ”European Entrepreneurial Region” – som tydligt sätter regionen på kartan. Europeiska regionkommittén står bakom utmärkelsen och målet är att skapa ett nätverk av nyskapande regioner som aktivt försöker stärka sina ”entreprenörsekosystem”, skapa partnerskap och utbyta goda exempel. 

   

I Småland-Blekinge-Halland råder det redan en stark entreprenörskapsanda, vi vill därför uppmärksamma EER som en god möjlighet att lyfta oss ytterligare. Det finns inga pengar att vinna men många andra goda anledningar att söka. Att få utmärkelsen innebär att de strategier och projekt man arbetar med får ett erkännande och därmed synlighet på den europeiska arenan vilket hjälper till att nå ut till intressenter. Det kan även bidra till att ytterligare stärka befintliga entreprenörskapsekosystem.

Årets upplaga av EER syftar till att uppmuntra regioner och städer att utveckla strategier för att främja entreprenörskap och lyfta små och medelstora företag, med hänsyn till effekterna av COVID-19-krisen. Vanligtvis delas utmärkelsen ut årligen utav Europeiska Regionkommittén, men nu har ansökningarna till 2021-års upplaga öppnats återigen och slagits ihop med 2022-års upplaga. Därmed har även antalet möjliga vinnare dubblats från tre till sex. Dessa vinnare kommer att behålla EER-märkningen i två år, vilket gör det möjligt för dem att planera och genomföra strategier för en framgångsrik ekonomisk och social återhämtning. 

Mer detaljerad information om hur ansökningen går till hittar ni i detta dokument. Vid ytterligare frågor eller funderingar, kontakta gärna: eer-cdr@cor.europa.eu. Deadline för ansökan har satts till 28 oktober 2020. EER:s hemsida, där ni också hittar mer information, når ni här.