Utvärdering av EU:s tredje hälsoprogram

Kommissionen genomför en utvärdering av tredje hälsoprogrammet. Det är en halvtidsutvärdering. Du som vill ge din syn är välkommen att delta på följande länk.