V.D. Leyen lyfter fram regioners och städers roll i EU:s politik

Denna vecka pågår European Week of Regions och i samband med detta höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett invigningstal. Von der Leyen betonade regioner och städers betydelse för den gröna given och för att få Europa på fötter igen efter den kris som Corona inneburit för den europeiska ekonomin. I talet skickade von der Leyen även med en tydlig uppmaning till medlemsländerna att inkludera städer och regioner i de nationella återhämtningsplanerna.
 
Samtidigt bör regioner, sade von der Leyen, vilja vara delaktiga i planen, eftersom omställningen till ett grönt och hållbart samhälle inte sällan ligger inom det regionala ansvarsområdet. Det vill säga, EU:s medlemsländer bör inkludera regioner i planen och regioner å andra sidan bör visa intresse samt engagemang i form av exempelvis digitala idéer och projekt. Bland annat lyfte von der Leyen regionala exempel som Baskien – en region som etablerar digitala hubbar och därigenom vill använda EU:s finansiering (digitala Europa) till att stimulera digital tillväxt i regionen.
 
Mer information om V.D. Leyens tal till regioner och städer hittar du här!