Vad blir nästa steg för Smart Specialisering?

 

Med hänsyn till regionernas smarta specialiseringsstrategier och de nya möjligheterna som uppstått i samband med S3, gäller det för SBHSS att hänga med i svängarna. Den 28 november anordnar Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) Forumet för Smart specialisering (S3) 2023 för S3-intressenter från alla EU:s regioner. Evenemanget arrangeras på plats i Barcelona med stöd av Katalonien och S3 Community of Practice Secretariat, vilket är den EU-kommissionens centrala hubb för kunskap och information om smart specialisering.

Evenemanget är regioncentrerat kommer att samla S3-utövare, experter, beslutsfattare och andra intressenter för att diskutera S3-policy och implementeringsfrågor för att utbyta information och god praxis utifrån ett gräsrotsperspektiv. Tillsammans med talare från Europeiska kommissionen, förvaltningsmyndigheter och statliga organ som implementerar S3 kommer evenemanget presentera:

  • en policyuppdatering om den senaste S3-policyutvecklingen relaterade till I3-instrumentet och Regional Innovation Valleys Initiative (RIV), och samspelet med kluster;
  • den senaste utvecklingen inom S3 Communities of Practice (CoP), såsom arbetsgrupper, expertgrupper, stöd till de tematiska partnerskapen för smart specialisering;
  • nätverksmöjligheter för att engagera sig med och få kontakt med likasinnade S3-intressenter, lära av varandra och utforska gemensamma möjligheter;
  • dedikerade breakout-sessioner om uppfyllelsekriterierna för S3, med presentationer om de senaste relaterade aktiviteterna inom S3 CoP och regionala presentationer som lyfter fram deras erfarenheter;
  • lärdomar och erfarenheter av I3 och Europeiska innovationsekosystem (EIE) med presentationer av framgångsrika regionledda konsortier.

S3 Forum är ett fysiskt evenemang i Barcelona, Spanien, men plenarsessioner kommer att anordnas med en liveinspelning och sändas online. Break-out sessioner kommer dock endast organiseras fysiskt på plats i Barcelona. Vi har förstått att vissa aktörer från SBHSS planerar att delta på plats. Hör gärna av er till Sandra på Brysselkontoret om ni är fler som planerar att delta eller vill undersöka möjligheterna för Brysselkontoret att bevaka åt er!

Knapp: Mer info, agenda och anmälan finns här!