Vad gör EU för dig? Nylanserad hemsida svarar på den frågan!

Brysselkontoret vill uppmärksamma nyligen lanserade interaktiva hemsidan What Europe Does for me. Hemsidan ger korta, konkreta och lättlästa exempel på positiva förändringar EU har gjort och gör i din region och i ditt liv.

Oavsett vad du jobbar med och hur du tillbringar din tid – som EU-medborgare påverkas ditt dagliga liv av EU. Inför EU-valet 2019 presenterar den här webbplatsen en rad korta texter om vad EU gjort och gör, ur individperspektiv. Materialet som finns på hemsidan kan du läsa, dela och använda som du vill. Om du vill fördjupa dig inom något specifikt område som EU arbetar med kan du ta en titt på våra längre översikter kring dessa ämnen.

Hemsidan är indelad i tre delar; I min region, I mitt liv, och I fokus. Du kan få svar på frågor som till exempel; Hur påverkar EU din vardag? Vad har EU för betydelse för ditt jobb, din familj, din hälso- och sjukvård, dina fritidsintressen, dina resor, din säkerhet, dina konsumentval och dina sociala rättigheter? Och på vilket sätt är Europa närvarande i det samhälle stad eller region där du bor?

Så, vad gör Europa för dig?