Vad händer på bredbandsfronten?

För att nå de tillväxtmål som finns i Europa 2020-strategin anser EU-kommissionen att den digitala inre marknaden är ett viktigt verktyg. Den digitala inre marknaden handlar i grund och botten om att ta bort nationella hinder för transaktioner som sker på nätet och avskaffa handelshinder mellan medlemsstater. För att kunna göra det har kommissionen som mål att alla medborgare i EU ska få tillgång till snabbare bredbandsuppkoppling. Samtidigt strävar kommissionen efter att göra EU-arbetet så öppet och transparent som möjligt och vill nu därför engagera medborgare, organisationer, företag och myndigheter i frågan om bredbandsutveckling.

För att uppmuntra EU-medborgare att mer aktivt delta i frågan har kommissionen tagit fram två plattformar där alla som vill kan dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter gällande bredbandsutveckling. För de som är aktiva inom bredbandsutveckling i Småland-Blekinge kan detta vara intressant att del av.  

Kommissionen har skapat ett diskussionsforum där människor som arbetar inom bredbandsutvecklingen kan diskutera ämnen såsom hur man ska minska kostnaderna för att installera bredband eller hur man ska förbättra spektrumanvändning.

Kommissionen har även skapat en databas för ”goda exempel” på bredbandsprojekt där alla aktörer som är aktiva i bredbandsutbyggnaden kan delta för att dela med sig av sina projekt och lära sig om hur andra regioner arbetar. För att uppmärksamma framgångsrika bredbandsprojekt har kommissionen för första gången lanserat en tävlingdär de fem bästa projekten belönas med en utmärkelse. Tävlingen pågår till 18 september 2015 men det kan vara bra för Småland-Blekinge att redan börja planera inför nästa års tävling. Att få en utmärkelse av kommissionen skulle sätta Småland-Blekinge på kartan samt öppna upp för potentiella samarbeten med andra regioner.

Utöver de två plattformarna så finns det möjlighet att delta i samråd gällande bredbandsutveckling. Syftet med samrådet är att kartlägga bredbandsbehoven efter 2020 när det gäller snabbhet och kvalitet. Samrådet pågår fram till den 7 december 2015 och en månad efter kommer det publiceras en analys av resultatet.  För att läsa mer om samrådet och delta, klicka här.