Vad kan vi förvänta oss av Ursula von der Leyens ledarskap?

Under sommaren valdes Ursula von der Leyen till EU-kommissionens nya ordförande. Som ordförande har v.d. Leyen identifierat sex politiska riktlinjer som ska spegla hennes ledarskap. Riktlinjerna som är särskilt intressant för SBH är bl.a. ett grönare Europa och den digitala omställningen, och vi kan förvänta oss flera uppdateringar av strategier och policys som berör våra medlemmars arbete på hemmaplan. 

Tidigare i år publicerade v.d Leyen sina ledarskapsvisioner i dokumentet ”my agenda for Europe”. Den innehåller sex riktlinjer; (1) Ett grönare Europa; (2) En ekonomi som fungerar för människor; (3) Ett Europa anpassat för den digitala omställningen; (4) Skydda vårt europeiska sätt att leva; (5) Ett starkare Europa i världen; (6) En ny drivkraft för europeisk demokrati. Utöver dessa prioriteringarna kommer v.d. Leyen satsa stort för ett enat Europa med starkare band mellan människor, nationer och institutioner – med ett större fokus att försöka lyssna på folket i Europa och agera där det behövs och samtidigt lämna nationella, regionala och lokala aktörer att leverera där de är bäst placerade för att göra det.

v.d. Leyens agenda för Europa bygger på Europeiska rådets strategiska agenda för 2019-2024. Den sammanfattande poängen av v.d. Leyens politiska riktlinjer är att Europa behöver återskapa sin stabilitet för att bibehålla sin legitimitet som normativ aktör för att kunna vara en vägledande makt på den globala arenan (gällande b.la. mänskliga rättigheter och rättvis handel av varor och tjänster). Även stora satsningar inom gröna näringar och digitalisering kommer få stort utrymme, där den lokala och regionala nivån spelar en avgörande roll i implementeringen av de nya riktlinjerna.

v.d. Leyen har som huvudmål att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten. Därmed vill den nya kommissionen se fler investeringar och nytänkande inom forskning och innovation, bl.a. inom cirkulär ekonomi där vi kan räkna med fler investeringsmöjligheter som kan komma till nytta för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar. Det gäller exempelvis bygg och textilbranscher där kommissionen förväntas lansera en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi. Fler uppdateringar av strategier som pekas ut av v.d. Leyen i ”my agenda for Europe” är bl.a.: ny industriell strategi, strategi för grön finansiering, strategi för biologisk mångfald, jord-till-bord strategi, ny hälsostrategi, ny strategi för SME´s och jämställdhetsstrategi.

Utöver v.d. Leyens gröna fokus riktas mycket uppmärksamhet mot framtidens digitala Europa. Riktlinjen gällande den digitala omställningen omfattar bl.a. europeiska lärosäten och universitets förmåga att ställa om till ett mer digitalt samhälle. Data och artificiell intelligens är relativt ny teknologi som hjälper Europa att hitta lösningar på stora sociala utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn eller jordbrukssektorn. Ett program, som det diskuteras mycket om i Europa, är kommissionens nya programförslag för ett ”Digital Europa”, vilket är särskilt intressant eftersom den regionala och lokala nivån spelar en viktig roll i skapandet av digitala innovationshubbar som vi skrivit om i tidigare artiklar.

Sammanfattningsvis, kan vi förvänta oss att den nya kommissionens ledarskap kommer öppna upp möjligheter för det lokala och regionala innovationslandskapet, speciellt inom gröna näringar och digitalisering. Småland-Blekinge-Hallands brysselkontor kommer fortsätta att bevaka EU:s nya ledarskap och de områden som berör våra regioner.