Välkommen till Brysselkontorets nya hemsida!

Under åren har betydelsen av Brysselkontorets hemsida vuxit, vilket medför ökade krav på både layout och tekniska lösningar. Idag lanseras därför vår nya hemsida som förhoppningsvis ska ge läsaren en förbättrad upplevelse.

Mycket är fortfarande sig likt, men ändringar har gjorts i syfte att förenkla besöket. Layouten är modernare och det är nu lättare att hitta med hjälp av menyraden och sökfunktionen längst upp till höger. Vidare finns även webbsidan i en mobilvänlig version vilket gör hemsidan mer lättåtkomlig.

De senaste nyheterna kan läsas på första sidan och är enklare att hitta. Kalendern som visar vad som händer nere i Bryssel är uppdaterad och man kan nu följa de aktiviteter kontoret bevakar eller arrangerar. Hemsidan kan läsas på fem andra språk utöver svenskan vilket stärker vår profilering internationellt. Under fliken ’kontakter’ har vi dessutom gjort en sammanställning av våra före detta praktikanter och vad de gör idag. Meningen är att denna ”alumnlista” ska underlätta för huvudmännen att tillvarata våra praktikanters kompetens i samband med nyrekryteringar.

Hoppas att ni kommer gilla vår nya hemsida!