Var med och påverka EU:s beslutfattande

EU-kommissionen håller ett öppet samråd mellan den 26 mars och den 18 juni där du kan vara med och påverka viktiga delar av EU:s klimat- och energi mål för 2030. Detta samråd berör utsläppen av växthusgaser från jordbruket och skogsindustrin. Ett samråd är en viktig del av arbetet för regionen att göra sin röst hörd på den europeiska arenan.

I oktober 2014 beslutades det att man inom det Europeiska rådet att man inom EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 40% från 1990 till 2030. För att uppnå detta mål har EU-kommissionen bett berörda organisationer, företag och privatpersoner att lämna in sina synpunkter och önskemål för att nå den bästa möjliga lösningen för att uppnå målen. Konsultationen sker parallellt med den bredare konsultationen om EU:s klimatmål för minskat utsläpp för växthusgaserna inför 2030.

För att nå den bästa möjliga lagstiftningen använder EU-kommissionen sig av Din röst i Europa. Syftet är att involvera EU-medborgarna i beslutsprocessen, både genom samråd för kommande lagstiftning samt genom diskussioner med EU-politiker.

Det pågår även andra relevanta samråd inom ämnen som:

  • Miljö
  • Transport
  • EU:s granskapspolitik
  • Skatter
  • Forskning och teknik
  • Sysselsättning och socialpolitik
  • Bank och finans
  • Fiske och havsfrågor
  • Näringsliv
  • Konkurrens

 

Klicka här för att se alla aktuella samråd.