Vårens praktikanter är här!

Idag började vi vår praktik här på SBHSS Brysselkontor! Vi ser mycket fram emot en händelserik vår. Nedan följer en kort presentation av oss.

Mitt namn är Sofia Abrahamsson. Jag är uppvuxen på olika platser längs den svenska västkusten, men har även bott i Spanien, Norge och olika delar av Storbritannien, och är sedan några år tillbaka bosatt i Göteborg. I höstas påbörjade jag första året på mastersprogrammet i Europastudier på Göteborgs Universitet och har sedan tidigare en kandidatexamen från Europaprogrammet på samma universitet. Jag har länge varit intresserad av politik, internationellt samarbete och i synnerhet europeiska frågor. Förra våren gjorde jag praktik på Västra Götalandsregionens avdelning för näringsliv och innovation, där jag fick ett ökat intresse för näringslivsfrågor och regional utveckling. Under denna vår ser jag därför verkligen fram emot att få en fördjupad förståelse för det regionala arbetet på europeisk nivå. Jag tror att min tid på SBHSS kommer vara otroligt lärorik och ge mig många värdefulla erfarenheter. Det skall även bli spännande att upptäcka Bryssel och vara på en plats där viktiga beslut tas, inte minst under valet till Europaparlamentet!

Mitt namn är Janis Daudzvards och jag är uppvuxen Nynäshamn, söder om Stockholm. Det senaste halvåret har jag varit bosatt Göteborg. I nuläget läser jag min andra termin på mastersprogrammet i Europastudier på Göteborgs universitet och har sedan tidigare en kandidatexamen i Europastudier från Linnéuniversitet i Växjö. Jag har länge varit intresserad av EU och internationell politik samt diplomati, vilket jag fick fördjupad förståelse av under min tid som praktikant på Lettlands ambassad i Stockholm. Jag ser nu mycket fram emot att ytterligare få fördjupa mina kunskaper om EU här på SBHSS – och få en bättre förståelse för regional utveckling. Jag tror utan tvivel att min tid på SBHSS kommer bli mycket händelserik, och det ska bli mycket spännande att uppleva Bryssel under ett EU valår som 2024!