Vårens upplaga av ”På gång inom EU” publicerad

 

Sveriges Kommuner och Landsting har nu publicerat vårens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om Sveriges Kommuner och Landstings arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.

I vårens upplaga finns givetvis Brexit fortfarande med i diskussionen, nu är det framförallt en prioritet för EU att gå vidare och fokusera på Europas utveckling. Som effekt av det sociala toppmötet i Göteborg ser SKL gärna att de sociala frågorna får ett större fokus. I centrum står dock EU:s långtidsbudget, ett av det mest avgörande dokumentet för EU:s närmaste framtid just nu och som påverkar framtida finansiering till sammanhållningspolitiken och till forskning & innovation.

I dokumentet presenteras samtliga 9 prioriterade områden för SKL under 2018 som är viktiga för kommuner, landsting och regioner. För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeriktningar som förbundet ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året.

EU:s framtida långtidsbudget efter 2020

En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020

Den sociala dimensionen av EU

Förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU

Energieffektivisering och förnybar energi

Lokala förutsättningar för säker dricksvattenkvalitet inom EU

Lokala och regionala aspekter i arbetet för cirkulär ekonomi – en ny plaststrategi

Mobilitet och infrastruktur inklusive bredband

Det går att läsa mer om de prioriterade frågorna i sin helhet hos SKL.