Vässa Erasmus+ ansökningarna med hjälp av ERRIN:s Project Development Workshop

Till hösten 2020 anordnar ERRIN projektutvecklingsdagar till Erasmusprojekt med fokus på bl.a. gröna kompetenser. Projektutvecklingsdagarna är ett utmärkt tillfälle för att hitta partners, bygga konsortier, utveckla projektansökningar samt få tips och tricks från ERRIN:s dedikerade arbetsgrupp.

Som följd av att ReSET-nätverkets aktiviteter integreras till ERRIN anordnas årets upplaga av workshoppen av ERRIN:s arbetsgrupp Science and Education for Society Working Group. Temat för workshoppen är Education and training of global competences, där ERRIN har identifierat fyra sub-teman som fungerar som inspiration och förankringspunkt för era projektidéer, baserat på EU:s prioriteringar under de kommande fem åren.

De olika temana är:

  • Green skills in a global perspective
  • Digital skills in a global world
  • Intercultural competences
  • Global competence as a life-long learning process

Som vi tidigare har rapporterat om så föreslås Erasmus+ programmet att få en dubbelt så stor budget under programperiod 2021–2027. EU-kommissionen föreslår även ett större fokus på framtidsorienterade ämnesområden inom ramen för Erasmus+. Det innebär fler möjligheter till specifik utbildning och kompetenshöjande insatser för områden som klimat- och miljö, digitalisering och förnybar energi. Eftersom Småland-Blekinge-Halland har starka kompetenser inom några av dessa områden skulle även våra regioner kunna dra nytta av dessa satsningar. Erasmus+ kan utgöra ett (kompletterande) verktyg för våra regioner att initiera processer på hemmaplan – också för de ovan nämnda framtidsorienterade ämnesområdena.

Mer information angående workshoppen och de olika teman som är i fokus finner ni här. Kriterier och instruktioner för ansökan finner ni här. Deadline för att visa intresse är satt till 24 augusti 2020.

Har ni frågor eller funderingar, kontakta gärna Brysselkontoret