Verksamhetsberättelse 2017

I dagarna offentliggjordes Småland-Blekinge-Hallandsamarbetets verksamhetsberättelse för 2017. Här kan du läsa mer om aktiviteter under fjolåret och vad som präglade 2017 på EU-arenan samt vad som hände i utpekade strategiska områden så som transport, arbetskraftskompetens, ökat deltagande i EU-finansierade program, hälsa, bioekonomi samt om vårt påverkansarbete. Här finns även en kort framåtblick för 2018.