Vernissage från Östersjöregionen

Den 18 mars höll Art Line vernissage hos iMAL Center for Digital Cultures and Technology i Bryssel. Projektledare Torun Ekstrand bjöd in till utställningen som en sista del av det tre år långa internationella konstsamarbetsprojektet.

I projektet ingick konstnärer från fem olika Östersjöländer; Polen, Sverige, Litauen, Tyskland och Ryssland. Sammanlagt var 14 olika partners involverade i projektet som skapar nätverk och infrastruktur genom konst. Gemensamt för alla projekt är en nyfikenhet på hur det offentliga rummet kan användas som plattform för tillfällig konst. Projektet fokuserar på hur teknologi kan användas för att skapa konstyttringar kring vårt förflutna och samtid kring livet vid havet i Östersjön.

Totalt har Art Line haft 16 vernissager, 20 workshops, 16 seminarier och 18 utställningar i de fem olika länderna, samt på fartyg mellan länderna. På utställningen i Bryssel presenterades 9 av dessa projekt.

Art Line har en omfattande webbaserad katalog där samtiga konstprojekt finns dokumenterade. För mer information om Art Line, klicka här