Vi förbereder ett starkt SBHSS deltagande på ERRIN:s Horisontdagar!  

Från SBHSS Brysselkontor hoppas vi på ett starkt deltagande från SBHSS på ERRIN:s horisont-event och vi vill därför bjuda in till ett prepp-möte (info, frågor och diskussioner) som samlar aktörer från SBHSS geografi med intresse av att delta och etablera kontakter till europeiska aktörer för projekt inom kluster 5 Klimat, energi och mobilitet eller 6 Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö i Horisont Europa.  

Välkommen till SBHSS preppmöte inför ERRIN:s horisontdagar  Du anmäler dig här!  

När: 6 maj 10.00 – 11.30  

Var: Online (teams-länk skickas till anmälda dagen innan mötet) 

Underlag: SBHSS info om kluster 5 & 6  

Målgrupp för SBHSS preppmöte är densamma som för ERRIN:s horisont matchmaking dagar: kommuner, regioner, universitet, forskning och innovationsmiljöer (science parks, energikontor, kluster osv) och näringsliv  

SBHSS Brysselkontor har tagit fram ett dokument, med exempel på projektmöjligheter från kluster 5 och 6, som kan vara av intresse för aktörer i SBHSS. Kolla gärna på dokumentet och se om någon/några utlysningar är av särskilt intresse för din organisation! (och dela gärna med er på mötet den 6 maj om vilka utlysningar som är mest intressanta) 

Agenda SBHSS prepp-möte 6 maj 

10.00 – 10.15 info om ERRIN:s horisontdagar  

10.15 – 10.45 öppen diskussion – kluster 5 

10.45 – 11.15 öppen diskussion – kluster 6 

11.15 – 11.30 sammanfattning  

Om ERRIN:s horisont matchmaking: Det Brysselbaserade regionala FoI-nätverket ERRIN arrangerar ett digitalt matchmaking-event för första omgångens utlysningar i Horisont Europa, andra pelaren, kluster 5 Climate, Energy and Mobility och kluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment. Syftet är att föra samman offentliga aktörer (regioner, innovationsfrämjare m.fl.) och akademin till de utlysningar som förutsätter sådan samverkan. 

19 – 20 maj*, mer info: Horizon Europe Matchmaking event: Clusters 5 and 6 | ERRIN 

26 – 27 maj*, mer info: Horizon Europe Matchmaking event: Clusters 5 and 6 | ERRIN 

*datum kan ändras